تاریخ شروع

5:00 ب.ظ

شنبه, دی 7, 1398

تاریخ پایان

2:00 ب.ظ

شنبه, دی 7, 1398

آدرس

تهران، بلوار قیطریه، نبش خیابان نامی، پلاک 1، واحد 5

تشریح رقابت

این رقابت به شکل تیمی برگزار  شد. بدین صورت که یک پروژه فعال در سطح شهر تهران بعد از هماهنگی با مسئولین مربوطه انتخاب و در حوزه‌های مورد تایید صاحبان پروژه مورد نقد قرار  گرفت. تیم‌ها متشکل از دو الی پنج نفر  بود که طی بازدید دو روزه از طرح بایستی گزارش ارزیابی و نقد خود را مطابق الگو تهیه و به دبیرخانه رقابت واقع در محل نمایشگاه تحویل می‌دادند. گزارش هر تیم توسط هیئت داوران قبل از جلسه دفاع مورد بررسی قرار گرفت.

محوریت‌ پیشنهادی

ارزیابی و نقد اجزاء طرح با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

اهداف

ایجاد بستر مناسب جهت ارائه نقد و پیشنهادات در رابطه با یک  پروژه فعال

در نهایت در این رقابت تیم دانشگاه تربیت مدرس با نظر هیئت داوران به عنوان تیم برتر انتخاب و به تیم برتر یک عدد سکه تمام بهار آزادی اهداء شد. لازم به ذکر است پروژه باغ کتاب در این رقابت مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت.