تاریخ شروع

2:00 ب.ظ

جمعه, شهریور 21, 1399

تاریخ پایان

3:30 ب.ظ

جمعه, شهریور 21, 1399

آدرس

نمایشگاه بین المللی تهران

با توسعه تکنولوژی های ارتباط جمعی به ویژه ابزارهای انتقال پیام بر پایه و محوریت اینترنت، شغل های جدیدی به وجود آمده و زندگی در کلان شهرها با تبدیل جهان به دهکده ای کوچک، تغییرات عمده کسب و کارها را رقم زده است.
منابع انسانی بامهارت بدون وابستگی به یک سازمان خاص، آماده فعالیت و ارائه خدمت به کارفرمایانی هستند که در مناطق مختلف جغرافیای محل زندگی یا خارج از مرزهای رسمی کشورها، اعلام نیاز می دهند.
امروزه آزادکاران یا فریلنسرها از راه دور یا نزدیک با دریافت پروژه هایی که امکان آن در خارج از یک ساختار ثبت شده نیز وجود دارد، به تعهدات خویش عمل نموده و طبق شرح وظیفه خویش در قراردادهای مورد توافق، به صورت علمی عمل می کنند.
در صنعت ساختمان هم، طراحانی زبردست، برنامه ریزانی نکته بین و متخصصانی با دانش و تجربه از منزل، کافی نت یا در فضاهای اشتراکی کار، به انجام مجموعه اقدامات پاسخ دهنده به یک یا چند نیاز شخصیت های حقیقی و حقوقی مشغول هستند.
در این کارگاه آموزشی، تعدادی از نمونه کارهای فریلنسرها، پلت فرم های موجود برای ایجاد پل ارتباطی مشتریان و آزادکاران به همراه تاثیر آن ها در صنعت ساختمان معرفی و عملکرد ایشان در صرفه جویی هزینه های مالی و زمانی، مورد ارزیابی قرار می گیرد.