تاریخ شروع

11:00 ق.ظ

سه شنبه, مرداد 21, 1399

تاریخ پایان

12:30 ب.ظ

سه شنبه, مرداد 21, 1399

آدرس

به صورت وبینار

وبینار فوق کنسل شد و به زمان دیگری موکول شد.